OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

EUD 2011 v Budapešti

 • Nepočujúci predstavitelia z Európy opäť v Budapešti

   

  Po niekoľkých rokoch sa zišli Nepočujúci delegáti z Európy opäť v Budapešti. V ňom sa konala 4-dňová aktivita v dňoch 26.-29.5.2011, ktorú organizovala Maďarská asociácia nepočujúcich a nedoslýchavých (SINOSZ) v spolupráci s Európskou úniou Nepočujúcich (EUD).

   

       Vo štvrtok organizátori pripravili pre delegátov 2 workshopy. Prvý workshop s názvom Implementácia Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím viedol Nepočujúci Dr. Gergely Tapolczai, poslanec maďarského parlamentu a člen výboru EUD. Druhý workshop bol zameraný na Efektívne lobovanie Bruselskej deklarácie, viedol ho Mark Wheatley, Nepočujúci riaditeľ EUD.

   

       Celý piatok sa pre verejnosť sústredil na seminár s názvom Áno! Môžeme! Umenie lobingu a efektívnej stratégie s cieľom maximalizovať národnú implementáciu Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Vypočuli sme prednášky s názvami Dve ruky môžu robiť rozdiely – obhajovanie pre zmenu, Stavanie a mobilizovanie siete a koalície, Stretnutie sa s médiami – užitočným nástrojom k zmyslu snahy spoločenskej zmeny a vplyvu vládnej politiky, Ďalšie spôsoby k maximalizovaniu národnej implementácii Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím – nič o nás bezo nás. Prednášali počujúci a Nepočujúci prispievatelia. Po odbornom seminári sme mohli sledovať na živo cez plátno o priebehu schvaľovania islandského posunkového jazyka ako plnohodnotného jazyka Nepočujúcich používateľov poslancami v islandskom parlamente, ktorí zaradili uznaný islandský posunkový jazyk do ústavy republiky Islandu. Gratulujeme!!!

   

       V sobotu a v nedeľu sa konalo Valné zhromaždenie EUD. Najprv sa hovorilo o výročnej správe a finančnej správe za rok 2010. V minulom roku v rámci EUD sa uskutočnili tieto aktivity: dva semináre v Madride a v Bruseli, Valné zhromaždenie v Madride, podpísanie partnerských zmlúv s Európskou úniou Nepočujúcej mládeže (EUDY) a Európskym fórum tlmočníkov posunkového jazyka (ide o výmenu informácií, vzájomnú podporu a poskytovanie tlmočníkov), vydanie knihy Legislatíva posunkového jazyka v Európskej únii. Zároveň prezentovali aktivity na rok 2011, jednou z nich je preklad anglických textov do medzinárodného posunkovania a zvýšenie videoklipov. Na valnom zhromaždení Európska organizácia športu Nepočujúcich (EDSO) a EUD podpísali zmluvu o spolupráci (výmena informácií, účasť na aktivitách organizované EUD a EDSO).

   

       Diskutovalo sa aj o takých témach, ako sú: medzinárodné posunkovanie, kochleárny implantát, jazykové úrovne podľa Spoločného európskeho rámca pre jazyky, taliansky posunkový jazyk verzus zákon a posunkový jazyk ako súčasť svetového kultúrneho dedičstva. Čo sa týka medzinárodného posunkovania, niektorá časť delegátov tvrdila, že je to jazyk a druhá časť tvrdila, že nie, ale je to komunikačný systém. Niektorí delegáti sa domnievali, že posunková zásoba a jeho používanie medzinárodného posunkovania sa bude neustále rozširovať hlavne u mladých Nepočujúcich, ktorí používajú v komunikácii so zahraničnými Nepočujúcimi prostredníctvom rôznych komunikačných technológií. A môže sa stať, že už bude rozšírenejším posunkovým jazykom.

   

       Čo sa týka kochleárneho implantátu, zistilo sa, že na svete je viac ako 300 000 osôb s kochleárnym implantátom a ich počet neustále narastá. Zdôraznilo sa, že keď počet osôb s kochleárnym implantátom neustále narastá, treba im venovať, aby tieto osoby ovládali posunkový jazyk, tým pádom by sa posunkový jazyk používal i naďalej. Keď máte nejaké riešenia, skúsenosti, či námietky o kochleárnom implantáte, môžete napísať emailom alebo odposunkovať pre klip a poslať občianskemu združeniu EUD.

   

       Čo sa týka jazykových úrovní, hovorilo sa o potrebe tvorby jazykových úrovní pre posunkový jazyk. Pre Európsku úniu zatiaľ vypracúva Klagenfurtská univerzita v Rakúsku. Ale dozvedeli sme sa, že Francúzi majú vypracované jazykové úrovne pre posunkový jazyk a Španieli zatiaľ len dve jazykové úrovne A1 a A2. Podľa Nepočujúceho francúzskeho delegáta počujúci používajú hovorenie, používatelia posunkového jazyka - posunkovanie, počujúci – počúvanie, používatelia PJ – počúvanie očami, počujúci – písanie, používatelia PJ – prejav v PJ aj z formálneho hľadiska pred kamerou, počujúci – čítanie, používatelia PJ – čítanie prejavu v PJ.    

   

       Čo sa týka talianskeho posunkového jazyka verzus zákon, určite niekto z vás vie, že namiesto talianskeho posunkového jazyka poslanci poslaneckej snemovne skôr súhlasili s názvom mimicko-gestikulačný jazyk. Prečo je tomu tak? V Taliansku existuje podobne ako v Čechách senát a poslanecká snemovňa. Najprv senát schválil zákon o talianskom posunkovom jazyku, schválený zákon presunuli na poslaneckú snemovňu. Poslanecká snemovňa má svoje komisie, jedna z nich sú odborníci – skôr povedané – špeciálni pedagógovia. Práve títo štyria odborníci navrhli namiesto výrazu taliansky posunkový jazyk výraz mimicko-gestikulačný jazyk. Keď sa o tomto návrhu dozvedeli Nepočujúci, začala sa negatívna manifestácia. Našťastie poslanecká snemovňa neschválila zákon, ale prejavila pochopenie zo strany Nepočujúcich a povolala ďalších odborníkov – jazykovedcov. Od nich si vypočuje až 1. júna, potom podľa toho poslanecká snemovňa schváli zákon s takým výrazom. Naša prezidentka ANEPS Anna Bartalová podpísala petíciu o zákone v súvislosti s talianskym posunkovým jazykom a priebehom schvaľovania medzi senátom a poslaneckou snemovňou. Prečo to napadlo špeciálnym pedagógom používať výraz mimicko-gestikulačný jazyk? Pretože tento výraz sa používal pred 30-40 rokmi a utkvel sa v pamäti odborníkov.

   

       Čo sa týka posunkového jazyka ako súčasť svetového kultúrneho dedičstva, hovorilo sa, že niektoré štáty majú svoj posunkový jazyk na zozname svetového kultúrneho dedičstva pri UNESCO. Niektorí tvrdia, že národný posunkový jazyk dajú na zoznam svetového kultúrneho dedičstva.  

   

       EUD je členom Európskeho fóra postihnutých (EDF), členovia EUD sa na ňom zúčastňujú. Okrem nich sa zúčastňujú aj 2 nepočujúci zástupcovia z národnej rady občanov so zdravotným postihnutím. Pôvodne sa zúčastnili 1 Nepočujúci Grék a 1 Španiel, v súčasnosti 1 Grék a 1 Islandčan. Hovorilo sa o potrebe zvýšenie Nepočujúcich zástupcov z  národnej rady občanov so zdravotným postihnutím na Európskom fóre postihnutých, čiže aj 1 Nepočujúci či osoba s poruchou sluchu by mala zastupovať za Slovensko na ňom.

   

       Počas prestávok dva európski kandidáti na organizovanie Svetového kongresu Svetovej federácie Nepočujúcich (WFD) v roku 2015 propagovali svojimi letákmi, aby delegáti boli vopred informovaní a mohli zvoliť kandidáta na júlovom Valnom zhromaždení WFD v Durbane. Dozvedeli sme sa, že kandidátske mestá tvoria Istanbul (Turecko), Berlín (Nemecko) a štát Mexiko. Okrem kandidátskych miest tiež propagovali kandidáti na člena výboru WFD a na prezidenta WFD. Kandidáti na členov výboru WFD z Európy tvoria: Kaisa Alanne z Fínska, Hanne Berge Kvitvaer z Nórska a Nebojša Vavra z Bosny a Hercegoviny a kandidát na prezidenta WFD z Európy je Terry Riley z Veľkej Británie. Delegáti kandidátskych miest a na členov výboru i prezidenta WFD na valnom zhromaždení nakrátko prezentovali o kandidatúre.

   

       V sobotu večer sa konal piknik, mali sme možnosť vidieť oranžový autobus s harmonikou, ktorý vlastní SINOSZ. Jeho cieľom je upútať okoloidúcich o problematike Nepočujúcich a posunkového jazyka. Viac o ňom prezradia fotky. Dozvedeli sme sa, že SINOSZ má nového riaditeľa ale mladého a Nepočujúceho – Róberta Ormódiho.

   

       Najbližšie Valné zhromaždenie EUD sa bude konať v budúcom roku v Dánsku v Kodani. Navrhnutý termín padá na 17.-20.mája 2012. Témou seminára bude Aktívne starnutie v komunite Nepočujúcich.  

 •  

                                                                                                                                                                                        Roman

 •